Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 1.10.2023

 1. Úvod
  Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro tyto webové stránky: www.vojtaherout.com („VOJTa“, „VOJTa Herout“, „já“, „mne“) jménem osoby VOJTa Herout, se sídlem v Praze, Česká republika a řídí soukromí jejích uživatelů, kteří se rozhodnou je používat. Vysvětlují, jak dodržuji GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  Beru vážně soukromou povahu osobních údajů a zavazuji se dodržovat platné zákony na ochranu soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, proč potřebuji vaše osobní údaje („vy“, „uživatel“), jak chráním osobní údaje, které shromažďuji, a jak je zveřejňuji. Přečtěte si prosím pozorně toto upozornění.
 2. Shromažďování a používání osobních údajů
  Shromažďuji osobní údaje pro použití a zveřejnění t těchto důvodů:
  • plnění vaší objednávky, komunikace s vámi o vaší objednávce a poskytování zákaznických služeb;
  • pomoci zprostředkovat efektivní nakupování, které je přizpůsobeno přímo vám na míru;
  • dodržování všech platných zákonů.
  Abych s vámi mohl komunikovat prostřednictvím e-mailu, potřebuji vaši e-mailovou adresu. Abych vám mohl odeslat zakoupené položky, mohu požadovat informace o vašem jménu, adrese a telefonním čísle. Nemáte žádnou povinnost tyto informace poskytnout. Neshromažďuji žádné další osobní údaje, které výslovně neposkytnete.
  Shromažďování osobních údajů z mojí strany je omezeno na to, co je nezbytné pro tyto účely nebo jiné účely, které jsou vám sděleny před nebo v době shromažďování osobních údajů. Pokud to není vyžadováno zákonem jinak, požádám o váš souhlas před použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů k účelu, který nebyl dříve specifikován.
 3. Souhlas
  Váš souhlas může být výslovný nebo předpokládaný. Výslovný souhlas může být ústní nebo písemný. Předpokládaný souhlas vzniká, když mohu rozumně usuzovat, že jste souhlas udělili svým jednáním nebo naopak nečinností. Než se rozhodnu, jaká forma souhlasu je vhodná, zvážím typ osobních údajů, které potřebuji, důvod jejich použití nebo zveřejnění a typ kontaktu, o který jde. Volba, zda mi osobní údaje poskytnete, je vždy na vás.
  Svůj souhlas můžete odvolat kdykoli poté, co jste mi jej udělili, pokud tomu nebrání žádné zákonné požadavky. Pokud nesouhlasíte s určitým použitím nebo zveřejněním osobních údajů nebo pokud svůj souhlas odvoláte, nemusím být schopen vám poskytnout konkrétní produkt nebo službu. Pokud ano, vysvětlím důsledky odmítnutí nebo odvolání souhlasu a vaše možnosti.
 4. Použití, zpřístupnění a uchovávání osobních údajů
  Používám a zveřejňuji různé typy osobních údajů podle potřeby a vhodnosti pro účely uvedené výše. Zveřejnění osobních údajů může nastat jako součást plnění mých povinností a/nebo běžného podnikání. To zahrnuje zveřejnění údajů:
  • třetím stranám, které mi poskytují produkty nebo služby, včetně, bez omezení, zpracovatelů údajů, konzultantů, dodavatelů, právníků, účetních, bankéřů a pojistitelů, ale pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby mi mohli poskytovat produkty nebo služby;
  • vládním agenturám nebo regulačním orgánům s jurisdikcí v rozsahu, v jakém mne mohou zavázat, abych tak učinil;
  • všem ostatním osobám oprávněným nebo povinným zákonem;
  • v mimořádných situacích, kdy je ohrožen život, zdraví nebo bezpečnost jednotlivce;
  • jiným osobám, pokud s takovým zveřejněním souhlasíte.
  Za žádných okolností neprodávám seznamy členů ani jiné osobní údaje třetím stranám. Vaše osobní údaje budu uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění stanovených účelů.
 5. Přesnost informací
  Snažím se udržovat osobní údaje, které jsou přesné, úplné a aktuální, jak je nezbytné pro účely, pro které jsou používány a zveřejňovány. Spoléhám na jednotlivce, že zveřejní všechny podstatné informace a budou mne informovat o všech relevantních změnách. Pokud máte jakýkoli důvod se domnívat, že vaše osobní údaje, které spravuji, jsou nepřesné, kontaktujte mne prosím písemně. Prošetřím a v případě potřeby odpovídajícím způsobem aktualizuji své záznamy.
 6. Informace o použití
  Kromě shromažďování osobních údajů mohu také shromažďovat neosobní, agregované informace o používání webových stránek uživateli. Tyto informace nejsou osobně identifikovatelné a budou použity pouze ke zjištění, jak uživatelé používají tyto webové stránky. Tyto informace mi například řeknou, kolik času uživatelé tráví na stránkách, ze kterých dalších stránek uživatelé přišli a na jaké jiné stránky uživatelé chodí. Sběr těchto informací mi, mimo jiné, umožňuje připravit se na nároky datové zátěže a efektivně vám poskytovat své služby.
 7. Kontrola a přístup
  Na vaši žádost vám poskytnu souhrn informací, které o vás shromažďuji. Budete mít možnost tyto informace opravit, aktualizovat nebo upravit.
 8. Sledování
  Jako většina stránek, i tento web používá "cookie" soubory. "Cookies" jsou malé textové soubory, které můj server ukládá na pevný disk vašeho počítače. Nikdy nebudu používat soubory cookie k získávání informací z počítače, který nesouvisí s mými stránkami nebo službami. Tyto informace mohu použít k měření používání těchto webových stránek, ke zlepšení funkčnosti a obsahu webových stránek a k usnadnění používání návštěvníkem.
 9. Bezpečnost
  Bezpečnost vašich osobních údajů je pro mne důležitá. Udržuji standardní fyzické, elektronické a procedurální zabezpečení, jako jsou brány firewall a šifrovací technologie, abych chránil vaše informace. Žádný způsob přenosu dat přes internet a žádný způsob elektronického ukládání však není 100% bezpečný. V důsledku toho nemohu zaručit jejich absolutní bezpečnost.
 10. Úprava těchto zásad
  Tyto zásady mohu kdykoli změnit, ale jakékoli změny zveřením zde.
 11. Kontaktujte mne
  Chcete-li získat další informace o těchto zásadách ochrany osobních údajů, vyřešit jakékoli obavy, které máte, zkontrolovat nebo ověřit své osobní údaje v mojí kontrole nebo zjistit, jak jsem je použil nebo komu jsme je poskytl, kontaktujte mne e-mailem na adrese vojtaherout@ gmail.com
En|Cz
       
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení